Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi

Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi

Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi

(Rating : 5.0 from 11 Review)

US $ 1,440.17 US $ 979.32 -97832% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi are here :

Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi Image 2 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi Image 3 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi Image 4 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi Image 5 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi Image 5 - Máy Tính Chơi Game Máy Tính Core I9 9900 I7 9700 I5 9400F GTX 1650 4GB GDDR6 2 * DDR4 Windows Máy Tính Mini PC HDMI2.0 4K HTPC PC Chơi Game WiFi

Other Products :

US $979.32